In memoriam Dinny de Bakker

Na een korte ziekteperiode, waarin wij met hem hoopten op herstel, overleed op 31 december 2016 prof. dr. Dinny de Bakker. Dinny was afdelingshoofd bij het NIVEL en bijzonder hoogleraar structuur en organisatie van de eerstelijnszorg aan de Tilburg University, TRANZO. Met zijn overlijden hebben wij afscheid moeten nemen van een buitengewoon gewaardeerde collega.


Dinny was sinds 1985 verbonden aan het NIVEL. Dinny deed onderzoek naar en zette zich met passie in voor het verbeteren en versterken van de eerstelijnszorg.  Hij was één van de drijvende krachten achter de NIVEL Zorgregistraties Eerste Lijn. Bovenal was hij een innemend mens die op de hem kenmerkende vriendelijke maar ook slimme en doortastende wijze leiding gaf aan één van de onderzoeksafdelingen van het NIVEL. We zullen hem erg missen.


Wij wensen zijn partner, familie en naasten veel sterkte toe bij het dragen van dit grote verlies.


Raad van Toezicht, directie en medewerkers

Diny de Bakker